Dysk Google bez limitu

Dysk Google bez limitu pojemności

Jak stworzyć Dysk Google bez limitu pojemności Po zarejestrowaniu darmowego konta w Google domyślnie otrzymujemy 15GB powierzchni na nasze dane. Jest jednak bardzo prosta metoda na rozszerzenie jej poprzez dodanie tzw. dysku współdzielonego, niemającego żadnych ograniczeń wykorzystywanej przestrzeni. Na Allegro Janusze biznesu sprzedają ten patent w cenach od 1,5 zł Więcej…